Elég óvodás korban elkezdeni az angol tanulást?

Ez nem bonyolult kérdés, minél előbb annál jobb. Tehát ha csak az óvodás kor az, amire gondolunk nem is elég korai.
Legjobb, ha a gyermek már baba- vagy totyogó korában találkozik egy másik nyelvvel az anyanyelve mellett, hiszen a nyelvelsajátítás már akkor elkezdődik.
Ami nagyon fontos ezzel kapcsolatosan, hogy a kicsik – egészen 6 éves korukig – nem fordítanak, mivel ez az életkor az, ameddig a nyelvelsajátítás tart. Vagyis elég figyelniük és olyan általuk ismert nyelven fognak válaszolni, amilyen nyelven hozzájuk szólnak és nem okoz gondot számukra a váltás sem.
A Helen Doron angol módszer pontosan úgy működik, mint az anyanyelv elsajátítása. A gyermekek életének végig-élése angolul teljesen saját nyelvvé teszi az angol nyelvet, hiszen lényegében angolul is reagálnak, gondolkodnak.
Olyan alapot építenek tehát fel, amely helyes kiejtéssel, szókincsbővítéssel, nyelvtani szerkezetek automatikus használatával az angol második anyanyelvvé válik és később – spirálisan bővítve – sok ezres szókinccsel, folyékony kommunikációval teszi teljesebbé életüket.
Ahogyan nőnek a közlés vágya, a világ megismerésének igénye, a közösséghez való tartozás szükséglete és az újdonság varázsa egyaránt fontos motivációt jelentenek a gyerekeknek. Mindezt a módszerünk keretében a heti egy komplex, kiscsoportos foglalkozással kapják meg és otthon a hanganyag napi rendszeres meghallgatásával tényleg sajátjukévá teszik az angol nyelvet.
Ezt az iskolás kori oktatás továbbviszi és a gyermeknyelvvizsgákon át a felnőtt nyelvvizsgákig, vagyis a magas szintű nyelvtudásig juttatja el a fiatalokat.
És megéri, mert saját tapasztalatból mondhatom, hogy gyermekeim végigjárták az utat és 14 évesen már Cambridge First Certificate B2 középfokú nyelvvizsga tulajdonosai lettek magabiztos angol nyelvtudásukkal.