GYIK

3 GYAKORI KÉRDÉS A GYEREKEK KORAI ANGOLTANULÁSÁRÓL

A szülők körében sokféle vélemény ütköztetése zajlik, amikor a nyelvtanulás kezdetéről esik szó. Érvek és ellenérvek tömegét sorakoztatják fel az ellentáborokba tartozók. Az alábbi három kérdés válaszai a korai kezdés táborába tartozók véleményét erősítik.

1. Mikor érdemes kezdeni az angoltanulást?

Ahhoz, hogy a nyelvi rendszer valóban az anyanyelvi struktúrával párhuzamosan épüljön fel, érdemes minél fiatalabban elkezdeni az angoltanulást, akár már 3 hónaposan. A nyelvtanulás és a nyelvelsajátítás között lényeges különbség van.

„A nyelvelsajátítás nem a memorizálásra, nem a szabályok bevésésére épül, hiszen a 10 év alatti gyerekek gondolkodása még nem fogalmi jellegű. A nyelvelsajátítás díjazza a kockázatvállalást a gyerekeknél. Mivel nem tanult szabályok követése az alapja, a folyamat kísérőjeként a gondolkodási készségek fejlesztését, a tanulási stratégiák kialakítását, a rugalmas gondolkodást eredményezi!”
(Forrás: Dr. Kovács Judit, A gyermek és az idegen nyelv, Eötvös Kiadó 2009.)

2. Nem lesz a korán kezdett nyelvtanulás miatt a gyermek beszéd­ hibás, illetve nem keveri össze a két nyelvet? 

Valószínűtlen, hogy magyar nyelvi környezetben ne tanulna meg helyesen magyarul beszélni a gyermek azért, mert angolul is hallja a szavakat, mondatokat! Ha a gyermek jól hall, és különösebb érzékelési gondjai nincsenek, nem okoz problémát az angoltanulás, sőt a raccsoló gyereknek sikerélményei lehet az angol beszéddel kapcsolatban.
Átmenetileg előfordulhat, hogy a kétnyelvűséggel találkozó gyermek néhány szót beleilleszt a másik nyelvbe, de ez később letisztul. Következetesen kell használni az adott nyelvet, hiszen a gyermek személyhez (tanár néni) és helyzethez köti (nyelviskola) a használatát.

3. Mennyire megterhelő a kisgyereknek az angolóra, illetve lényeges a tanulás módszere?

Ha a kisgyermekekkel életkori sajátosságaiknak megfelelően foglalkozunk, az számukra nem megterhelő. Olyan módszert érdemes választani, ahol a játékos órák ellenére komoly angoltudást kapnak a gyerekek. A Helen Doron Early English foglalkozásokon a gyerekek dalok, mondókák és közös játék által sajátítják el az angol nyelvet. A nyelvi rendszer spontán kiépülése a gyerekeknek nagyon élvezetes és nem megterhelő. A hatékony módszer szerves része az otthoni CD-hallgatás, ami biztosítja az angol anyanyelvi környezetet.